close
Dé recensiesite over jeugdliteratuur
4+

Een waterdicht plan

Gideon Samson Alle dieren drijven Prentenboek
Leopold
Annemarie van Haeringen
Waardering: 8.5
Het aansprekende bijbelverhaal over Noach en zijn ark is in knderboeken al vaker bewerkt (recent nog in Een boot voor de dieren van Marian Dubuc) maar voor zover ik weet niet eerder vanuit het perspectief van God zelf. Gideon Samson voert hem in het prentenboek Alle dieren drijven op, zonder overigens zijn naam te noemen, als vriend van Noach. De twee leren elkaar kennen als hij de wereld toeroept in het krachtige begin van het verhaal.
‘Op een dag deed ik mijn ogen eens goed open.
Ik keek.
Ik schrok
En ik begon te roepen.
Rommelmakers! Ruziezoekers! Rotzooitrappers!
Fluitende speren vlogen in het rond.
Kerels als beren rolden over de grond.

Hé! Hallo…HALLO!!!                                            Hallo?

Maar niemand wilde naar me luisteren’.
Noach gelukkig wel, die heeft het plan (‘een waterdicht plan’) om een boot te bouwen en daar met zijn famiie en dieren op te gaan wonen terwijl bijna de hele wereld kopje-onder gaat.  Samson volgt de lijn van het bijbelverhaal maar hanteert consequent het ik-perspectief van het mysterie dat van bovenaf toekijkt. Hij verwondert zich over zijn vriend Noach en is trots op hem al vindt hij hem soms wat eigenwijs. Maar hij heeft besloten hem te vertrouwen, ook als Noach zegt dat ze soms zonder elkaar kunnen. Gideon Samson schreef voor dit prentenboek een gelaagde en actuele tekst die bij herlezing sterker wordt. Hij zet de zeggingskracht van een klassiek bijbelverhaal om naar een poëtische vertelling over een vanzelfsprekende vriendschap.
In de illustraties kiest Annemarie van Haeringen, in de lijn van het verhaal, voor een overall view en niet voor een gemakkelijke nadruk op de dieren. Het perspectief ligt bij dat figuur ergens daarboven die de wereld aanschouwt, ook als die onder water staat. Noach is een vriendelijke baardmans met het sterrenstelsel op zijn mantel, een verwijzing naar zijn acurate weersvoorspellingen. Van Haeringen laat veel wit toe en in die ruimte doen de tekeningen het werk.
God (of hoe je hem of haar of het ook noemt) ziet het misgaan met de wereld maar uit de rokende puinhopen komt uiteindelijk iets tevoorschijn waarvan hij weer begint te stralen. Tegen wie in deze tijd sombert over de toekomst van de wereld lijkt Samson bijna te willen zeggen: Er is hoop. Maar er is wel lef en moed voor nodig, en creativiiteit. En bovenal vriendschap en vertrouwen. God vraagt aan het begin aan Noach of hij hem kan zien en het antwoord stemt tot nadenken: ‘Doet dat ertoe?’.
Tags : bijbelDieren en natuurLiefde en vriendschapPrentenboekVoorleesboek